https://www.gooilandbeveiliging.nl/bedrijven/collectieve-beveiliging/_435____NL
Uw veiligheid in betrouwbare handen. Word lid!035 - 525 99 18
 

Collectieve beveiliging

Gooiland Beveiliging verzorgt voor zowel particulieren als bedrijven collectieve beveiliging: op nader te bepalen tijdsblokken rijdt onze surveillant door uw buurt of bedrijventerrein. Om dit mogelijk te maken is het aantal aangesloten deelnemers wel van belang. Neem contact op met onze organisatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn in uw buurt!

Wellicht overbodig om te melden, dat er een sterke preventieve werking uit gaat van collectieve beveiliging. Daar de surveillant van Gooiland Beveiliging met regelmaat, maar niet op vaste tijdstippen, in de buurt aanwezig is en uiteraard kosteloos reageert op assistentieverzoeken in het geval er onregelmatigheden worden geconstateerd. Bijzonderheden worden dagelijks gerapporteerd aan politie en betrokkenen.

Deelnemers van de collectieve beveiliging ontvangen een bordje van Gooiland Beveiliging dat duidelijk zichtbaar aan de gevel wordt bevestigd.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.