https://www.gooilandbeveiliging.nl/particulieren/collectieve-beveiliging/_447____NL
Uw veiligheid in betrouwbare handen. Word lid!035 - 525 99 18
 

Collectieve Beveiliging

Zowel voor particulieren als het bedrijfsleven

Er gaat een sterke preventieve werking uit van collectieve beveiliging.

Gooiland Beveiliging verzorgt voor zowel particulieren als bedrijven collectieve beveiliging. De surveillant van Gooiland Beveiliging is met regelmaat, maar niet op vaste tijdstippen, in de buurt aanwezig en reageert uiteraard kosteloos op assistentieverzoeken in het geval er onregelmatigheden worden geconstateerd. Denk daarbij aan voertuigen die niet in de buurt horen, hangjongeren, ongeval, etc.. Bijzonderheden worden dagelijks gerapporteerd aan politie en betrokkenen.

Om dit mogelijk te maken is het aantal aangesloten deelnemers in uw buurt wel van belang en ook dat is van invloed op de kosten.

Ook door diverse Buurt Preventie Verenigingen zijn er initiatieven ontwikkeld om Gooiland Beveiliging ’s avonds, ’s nachts en in het weekend door de wijk te laten rijden. Van deze vorm van collectieve beveiliging gaat een sterk preventieve werking uit. Immers een aantal maal worden wij rijdend door de wijk gesignaleerd op wisselende tijden. Onze medewerkers zijn erop getraind om verandering te signaleren en daarop te handelen.

Deelnemers van de collectieve beveiliging ontvangen een bordje van Gooiland Beveiliging dat duidelijk zichtbaar aan de gevel wordt bevestigd.

Neem contact op met onze organisatie om te kijken wat de mogelijkheden in uw buurt zijn.